.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Tématické integrované bloky

Naše školička Sluníčko pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, tak jako státní mateřské školy, ze kterého máme vypracovaný Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je upraven pro děti od 2-5let.

Při tvorbě tohoto projektu jsme vycházeli z reálných možnosti a podmínek naší školy a s ohledem na věk dětí. Chceme u dětí vytvořit základní hygienické a sociálně-kulturní dovednosti a návyky, probouzet citový vztah k přírodě, k výtvorům lidské práce a k lidem samotným. Celý náš vzdělávací program je kdykoliv k nahlédnutí v naší školce.

„Snaha poznat víc, než vlastní zahrádku se jmenuje zvídavost. Je to krásná vlastnost, všichni lidé ji nemají, ale všechny děti ji mají.“ Jan Werich

Se sluníčkem a holčičkou Kitty do světa

Tématické integrované bloky

 1. Sluníčkový podzim s holčičkou Kitty
 2. Co sluníčko prospalo
 3. Když se sluníčko probudilo
 4. Cestujeme se sluníčkem a holčičkou Kitty

Sluníčkový podzim s holčičkou Kitty

září, říjen, listopad
Doba realizace 2-3 měsíce

Vzdělávací záměr tématického celku

 • Uvědomění si změn, které na podzim v přírodě přicházejí
 • Být vnímavý a mít kladný vztah k přírodnímu prostředí
 • Získávání vytvarných a dalších estetických zkušeností
 • Rozvíjení smyslového vnímaní

Co sluníčko prospalo

prosinec, leden, únor
Doba realizace 2-3 měsíce

Vzdělávací záměr tématického celku

 • Uvědomění si změn, které v přírodě v zimě přicházejí
 • Upevňování rodinných hodnot
 • Experimentování s ledem, sněhem
 • Životní podmínky lídí, zvířat a ptáků v zimě
 • Rozvíjení a jemné a hrubé motoriky
 • Rozvíjení smyslů, paměti, řečové aktivity (slovní zásoba, gramatická správnost)
 • Sportovní činnosti

Když se sluníčko probudilo

březen, duben
Doba realizace 2 měsíce

Vzdělávací záměr tématického celku

 • Vytváření povědomí o ochraně zdraví (v dopravním ruchu, v přírodě apod.)
 • Uvědomění si změn, které v přírodě na jaře přicházejí
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • Poznávání sebe sama - sebeovládání
 • Rozvíjení psychomotoriky, jemné i hrubé motoriky

Cestujeme se sluníčkem a holčičkou Kitty

květen, červen
Doba realizace 2 měsíce

Vzdělávací záměr tématického celku

 • Seznamování se světem lidí, kultury, umění - holčička Kitty
 • Uvědomění si změn, které v přírodě v létě přicházejí
 • Upevňování rodinných hodnot
 • Poznávání a pozorování vnějšího prostředí (místo bydliště)
 • Voda vzácný poklad (předpoklad pro život)
 • Poznávání pravidel společenského soužítí s holčičkou Kitty

„Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“ Robert Fulghum