.

Rozšíření výuky

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Oblast jazyková

Během všech výchovně vzdělávacích činností  výtvarných, pohybových, dopravní výchovy apod., jsou děti seznamovány s anglickým jazykem - přiměřenou formou, s ohledem na věk dětí a v souladu s daným tématem.

Oblast sportovní

Kromě běžných pohybových činností příznačných pro děti v předškolním věku jsou děti seznamovány i se všemi druhy sportu - volejbal, horolezectví, bruslení, lyžování, plavání apod., opět přiměřenou formou a s ohledem na věk a možností dětí.

Oblast technická

Činnosti a hračky v raném dětství silně ovlivňují další vývoj dítěte. Pokud má dítě možnost hrát si aktivně, pracovat nebo něco vyrábět, namáhá se nejen hlava, ale i tělo - je třeba hru nebo postup vymyslet, sehnat materiál, nářadí, na leccos se zeptat. Všechny smysly se rovnoměrně rozvíjí, tělo je v pohybu i emoce si přijdou na své, když se dílo podaří.

Proto vedle běžných stavebnic používaných v MŠ - LEGO, ŽAKO, MegaBlocks a podobně, budeme v naší školce využívat i přírodní materiály, se kterými lze různými způsoby manipulovat - dřevěná zvířátka, odstřižky látek, různé přírodniny - kamínky, šišky, kousky dřeva a kůry, které poskytují nekončné množství podnětů pro hru i vlastní výrobu hraček. Na rozdíl od hraček, kterých jsou dnes plné obchody, mají nespornou výhodu - zabaví dítě nesrovnatelně déle, podporují jeho fantazii, obratnost, zacházení s různými materiály a nástroji. Této oblasti se budeme též v naší školce věnovat.

Naše aktivity

Pořádáme společenské a sportovní aktivity s dětmi nebo společně s rodiči.

  • Slavnost Halloween
  • Mikulášská slavnost - prosinec - společně s rodiči
  • Vánoční slavnost s programem dětí pro rodiče
  • Maškarní karneval - únor - společně s rodiči
  • Sportovně-poznávací výlet ke Dni dětí
  • Zakončení šk. roku na Plaveckém stadionu Slavia SK Slavia Praha s ukázkou výuky plavání - "Sluníčkové párty na plaveckém stadionu" - konec června