.

O nás

Jsme nová, mladá školka s výukou angličtiny a se sportovním a technickým zaměřením.

V naší školce Sluníčko pro 20 dětí máme celotýdenní provoz a  pracujeme tak, jako státní mateřské školy podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ze kterého máme vypracovaný svůj Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který vychází z podmínek naší školy a věku dětí.

Protože naše škola se též specializuje na děti 2-3leté, náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání k tomutu věku dětí přihlíží. Tento program mají rodiče možnost zhlédnout v naší školce nebo na našich stránkách. Na základě obou těchto programů získávají u nás děti poznatky na stejné úrovni jako děti ve státní MŠ. Pro péči dětí do 3 let je nutná dle zákona (§455/1991, příloha č. 5 a příloha č. 2) je vázaná živnost, kterou naše paní učitelky splňují.

Učitelky naší školy

Milena Hlaváčková
ředitelka

Eva Coufalová
učitelka

Mgr. Olga Pokorná
učitelka

Podpůrný tým

Ing. Miroslav Šalý - ekonomicko-technická podpora

Provoz naší školy

Pondělí: 7:00 až 17:00
Úterý: 7:00 až 16:00
Středa: 7:00 až 17:00
Čtvrtek: 7:00 až 16:00
Pátek: 7:00 až 16:00
Během letních prázdnin pořádáme pro děti příměstský tábor.

Školné

dopolední docházka 7:00 až 13:00 1x - 2x týdně 340,- Kč
dopolední docházka 7:00 až 13:00 3 dny a více 320,- Kč
celý den 7:00 až 16:00 (17:00) 1x - 2x týdně 440,- Kč
celý den 7:00 až 16:00 (17:00 3 až 4 dny 420,- Kč
všechna dopoledne v měsící 7:00-13:00 20 dní 5420,- Kč
celý den 7:00 až 16:00 (17:00 20 dní 7320,- Kč

Obědy a svačinky

Jsou hrazeny individuálně podle odchozených dnů. Cena oběda je 72,- Kč. Pitný režim zajišťujeme.

Obědy nám bude zajišťovat firma Rozvoz jídel - Praha a okolí - provozovatel - Světlana Darvašová, Štefankova 186, Březno 431 45. V rámci stravování nám firma zajistí nutriční hodnoty jídel dle požadavků hygieny.

Svačiny - dopolední i odpolední si budou děti přinášet z domova v označených krabičkách.

Platba

Platba musí být provedena vždy do 20. dne předchozího měsíce na účet 004286959329/0800 nebo v hotovosti ředitelce. V případě neomluvené nemoci nebo nepřítomnosti dítěte se finanční částka nevrací. Za předem omluvenou nepřítomnost (aspoň 1 den předem), lze čerpat náhradní den dle volby rodičů. Pro omluvení dítěte zašlete SMS na telef. - 607 586 109. Nevybrané náhradní dny nelze převádět do následujících měsíců.